Get Adobe Flash player

Legenda

Edukacja o Naturze 2000

Z powodu działalności człowieka coraz więcej wartościowych przyrodniczo obszarów bezpowrotnie traci swe walory. Dlatego tak ważne jest w obecnych czasach aktywne włączenie się w działania na rzecz ochrony przyrody. A jak skutecznie chronić przyrodę? Nie wystarczy tu niestety objęcie ochroną pojedynczych gatunków czy nawet utworzenie parków narodowych i rezerwatów. Aby zachować przyrodę w dobrym stanie, musimy zapewnić przetrwanie różnych typów siedlisk połączonych ze sobą korytarzami ekologicznymi oraz całej sieci zależności pomiędzy organizmami. Temu wyzwaniu stara się sprostać Natura 2000 – ogólnoeuropejska sieć obszarów chronionych. To jedna z najnowszych form ochrony cennego dziedzictwa przyrodniczego wdrażająca w życie zasady zrównoważonego rozwoju. Chcesz zdobyć więcej informacji i aktywnie chronić przyrodę? Zapraszamy na naszą stronę.